Specialist Financiële Risico’s Verzekeraars

Main Partners

Beoordeel de financiële risico’s van verzekeraars in een tijd waarin de sector volop in beweging is als Specialist financiële risico’s verzekeraars bij DNB.

Jij hebt impact
Bij De Nederlandsche Bank (DNB) werk je elke dag mee aan oplossingen voor complexe vraagstukken, en draag je bij aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart voor alle Nederlanders. De verzekeringssector staat voor grote uitdagingen, onder andere door de lage rente en de toenemende concurrentie. Daarnaast is de verzekeringssector volop in beweging. Bijvoorbeeld door toetreding van nieuwe marktspelers, fusies & overnames, en optimalisatie van de bedrijfsvoering, het kapitaalbeleid en het risicomanagement van verzekeraars na de introductie van Solvency II. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Specialist financiële risico’s verzekeraars die complexe vraagstukken weet te doorgronden.

Zo doe je dat
Als Specialist financiële risico’s verzekeraars draag jij er aan bij dat DNB een goed beeld heeft van bekende en nieuwe financiële risico’s. Met jouw scherpe blik en analytische vaardigheden weet je complexe vraagstukken te doorgronden en de vinger op de zere plek te leggen. Je bent betrokken bij de beoordeling van allerlei vraagstukken op het gebied van financiële risico’s. Voorbeelden hiervan zijn.

  • Beoordelen van de kapitaalpositie van verzekeraars en de kwetsbaarheden daarin, bijvoorbeeld door het uitvoeren van stress testen.
  • Ondersteunen van accounttoezichthouders bij complexe financiële vraagstukken, waarbij jij een helder oordeel of advies geeft.
  • Beoordelen van (aanvragen voor goedkeuring van) interne risico- en kapitaalmodellen, kapitaalinstrumenten, hedges of herverzekeringsconstructies.
  • Verdiepende onderzoeken (bij DNB op kantoor, bijvoorbeeld op basis van sectorbrede data) of bij verzekeraars (bijvoorbeeld samen met on-site toezicht)
  • Analyseren van de financiële haalbaarheid van fusies en overnames en meedenken over oplossingsrichtingen bij probleemdossiers.

Wat ga je precies doen?
Je gaat direct aan de slag met de onderzoeken, beoordelingen en projecten die bij ons op de afdeling lopen. Wij werken steeds meer projectmatig en doorgaans doe je meerdere projecten naast elkaar. Een deel van onze werkzaamheden vraagt om de nodige financiële en actuariële ‘bagage’, maar andere werkzaamheden zijn meer van bedrijfseconomische aard of vragen om goede analysevaardigheden. We houden rekening met je kennis, ervaring en voorkeuren, en kijken samen met jou welke werkzaamheden het beste bij je passen.

Je hoeft nog niet direct expert te zijn op elk onderwerp. Je eerste projecten en dossiers doe je altijd samen met één of meerdere senior collega’s. Wij zorgen hierbij voor ‘training on the job’, en met onze beoordelingskaders, case studies en eerdere beoordelingen verwachten we dat je snel bijleert. Hierdoor zal je al snel als eerst verantwoordelijke kunnen fungeren.

Hier doe je dat
Je gaat werken bij het Expertisecentrum Kapitaal & Actuariaat binnen de divisie Toezicht Verzekeraars. Op deze afdeling werk je met 14 collega’s. De sfeer op de afdeling is informeel en collegiaal en samenwerking staat voorop. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden is het beoordelen van interne modellen, maar daarnaast zijn we ook druk met het beoordelen van kapitaalinstrumenten, herverzekeringen, renterisico, verzekeringstechnische risico’s, stress testing, probleemdossiers en fusies & overnames. Je werkt ook veel samen met experts van ons ‘zuster’ expertisecentrum dat als expertise met name ALM, hedging en de risico’s van beleggingen heeft. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te werken in internationale werkgroepen (bijvoorbeeld via EIOPA), of om gedurende afgebakende periodes mee te draaien op on-site onderzoeken bij verzekeraars.

Dit breng je mee
We vinden het belangrijk dat jij scherp en kritisch bent en niet alles dat geschreven staat voor waar aanneemt. Je gaat zelf op onderzoek uit, beschikt over goede oordeelsvorming en vindt het leuk om fouten, tekortkomingen of risico’s boven water te halen. Je bent analytisch sterk en in staat om je analyses helder over te brengen. Ten slotte ben je vasthoudend, ben je niet bang om waar nodig de confrontatie aan te gaan en laat je je niet bij het eerste weerwoord van slag brengen.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

  • Je hebt een afgeronde academische opleiding en tenminste 3 jaar relevante werkervaring.
  • Je bent kwantitatief onderlegd en kunt dit aantonen door je opleiding en/of werkervaring. Voorbeelden van geschikte opleidingen zijn in ieder geval (maar niet uitsluitend) bèta studies, econometrie, economie, finance of actuariële wetenschappen.
  • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Engels en het Nederlands.

Apply Now