Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk: onderzoeken met maatschappelijke impact

De Auditdienst Rijk is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid. Zo controleren wij bijvoorbeeld de inkomsten en uitgaven van ministeries, onderzoeken wij of hun organisatie slim is ingericht en of alle gegevens veilig bewaard worden. Ook is de Auditdienst Rijk dé auditautoriteit in Nederland voor de Europese Commissie.

Met zo’n 600 experts vanuit verschillende vakgebieden werken we aan onderzoeken voor een rechtmatige besteding van het belastinggeld in Nederland. Wij werken in opdracht van alle ministeries en doen onderzoek op financiële-, organisatie- en IT-vraagstukken en het beheer van Europese geldstromen.

We organiseren al onze onderzoeken zo, dat we onze medewerkers flexibel kunnen inzetten op opdrachten waar dat nodig is. Ons werk doen wij in onafhankelijkheid en met passende deskundigheid zo veel mogelijk dichtbij onze klant. De Auditdienst Rijk is organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Financiën en heeft kantoren in Apeldoorn, Den Haag, Groningen, Utrecht en Zwolle.

De Auditdienst Rijk bouwt aan een stevige basis voor een toekomstbewuste Rijksoverheid in een informele zakelijke werkomgeving. Hier is geen dag hetzelfde en is het werk altijd van maatschappelijk belang.