Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. JenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen het JenV kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Het ministerie heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden, waaronder rechtshandhaving, criminaliteitspreventie, juridische dienstverlening en immigratiebeleid. Binnen JenV werken verschillende organisaties die elk een specifieke rol vervullen in het realiseren van deze doelstellingen nauw samen.

Informatie/vragen/contact: tg@minjenv.nl

Sollicitatie link: www.traineeship-gegevensmanagement.nl

Eerste contactpersoon: Hanneke de Leeuw, Traineecoördinator